07.03.2023

Jakie są rodzaje hodowli ryb?

Każdy z rodzajów hodowli ryb ma swoje własne wady i zalety, a wybór odpowiedniego rodzaju hodowli zależy od celów hodowcy, gatunku ryb i dostępności odpowiednich zasobów. W każdym przypadku ważne jest, aby hodowca zapewnił odpowiednie warunki dla rozwoju i dojrzewania ryb, aby zapewnić jak najlepszą jakość i bezpieczeństwo dla konsumentów. Istnieją trzy główne rodzaje hodowli ryb: chów ekstensywny, półintensywny oraz intensywny i w tym artykule wyjaśnimy na czym one polegają.

Chów ekstensywny
Chów ekstensywny opiera się na naturalnej diecie ryb i odpowiednim doborze obsady w zależności od potencjału troficznego stawu. Niedopasowanie obsady do bazy pokarmowej mogą powodować niedobór pożywienia, osłabienie i w niektórych przypadkach śmierć ryb. Zbyt niska obsada natomiast prowadzi do mniejszej efektywności produkcyjnej. Chów ekstensywny jest zmienny w zależności od warunków hydrologicznych i meteorologicznych, a produkcja ryb jest niska i zależy głównie od żyzności gleby, na której został zbudowany staw.

Chów półintensywny
Chów półintensywny, również nazywany nisko intensywnym, w którym naturalna baza pokarmowa jest niezwykle ważna, ale uzupełniana jest przez dodatkowe, energetyczne pasze (głównie zboże). Możliwe jest zwiększenie obsady dzięki dodatkowej paszy, co zwiększa zakładany przyrost. Podobnie jak w przypadku chowu ekstensywnego, produkcja ryb jest uzależniona od warunków naturalnych, takich jak żyzność stawu i warunki meteorologiczne panujące w danym sezonie. Ten typ chowu jest najczęściej stosowany przy hodowli karpia w Europie, w tym w Polsce. Średnia produktywność, mierzona wielkością przyrostu biomasy ryb, wynosi około 500-700 kg na hektar stawu. W Polsce prawo dopuszcza produkcję do 1500 kg na hektar bez opłat za zanieczyszczenie środowiska.

Chów intensywny
Chów intensywny opiera się na wykorzystaniu stawu jako środowiska dostarczającego tlen, odbierającego metabolity i utrzymującego odpowiednie warunki dla ryb. W żywieniu stosuje się tylko kompleksowe mieszanki paszowe, które całkowicie zaspokajają potrzeby żywieniowe ryb. W tym systemie nacisk kładzie się na zwiększenie gęstości obsady w celu zwiększenia efektywności ekonomicznej chowu, co wymaga stosowania zaawansowanych technik utrzymania jakości wody, takich jak napowietrzanie lub natlenianie. W chowie intensywnym istnieją ścisłe reguły technologiczne i niewielka zmienność wynikająca z dostępu do wody. Chów ryb jest stale kontrolowany i istnieją możliwości wpływania na niektóre parametry, takie jak aeracja, natlenianie, deszczowanie i filtracja. W tym systemie chowu karpia można osiągnąć dużo wyższą produktywność, sięgającą nawet 4-6 ton z hektara powierzchni lustra wodnego.